Program

8:00–9:00 Rejestracja uczestników

Część I. Kurs na punkty „twarde” / 3 pkt.
1.9. Temat kursu: FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU

9:00–9:45 WYKŁAD 1 – Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków do oczu

9:45–10:30 WYKŁAD 2 – Zapalenia nieinfekcyjne spojówek, leki stosowane w zespole „suchego oka”, wybrane zagadnienia

10:30–11:15 WYKŁAD 3 – Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)

11:15–11:30 Przerwa kawowa

Część II. Kurs na punkty „twarde“ / 3 pkt.
1.12. Temat kursu: FARMAKOTERAPIA BÓLU

11:30–12:15 WYKŁAD 4 – Rodzaje i patomechanizm powstawania bólu

12:15–13:00 WYKŁAD 5 – Przegląd współczesnych leków przeciwbólowych – drabina analgetyczna

13:00–13:45 WYKŁAD 6 – Zwalczanie bólu różnego pochodzenia

13:45–14:20 Przerwa lunchowa

Część III. Kurs na punkty „twarde“ / 3 pkt.
1.37. Temat kursu: OPIEKA FARMACEUTYCZNA DLA PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH OD NIKOTYNY

14:20–15:05 WYKŁAD 7 – Epidemiologia uzależnienia od nikotyny, choroby tytoniowo-zależne

15:05–15:50 WYKŁAD 8 – Współczesne (farmakologiczne i niefarmakologiczne) metody zwalczania uzależnienia od nikotyny, zdrowy tryb życia

15:50–16:35 WYKŁAD 9 – Strategia postępowania z pacjentem uzależnionym od nikotyny

16:35–17:10 Test sprawdzający wiedzę