Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

kierownik naukowy

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Rady Uczelni. Autor wielu prac oryginalnych, poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. Znany, ceniony i lubiany wykładowca. Obszar zainteresowań klinicznych, naukowych i dydaktycznych to m.in. nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna, farmakologia kliniczna, kardiodiabetologia, kardiologia sportowa.

dr n. med. Marek Chmielewski

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Kierownik Pracowni Hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Adiunkt w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dydaktyki podyplomowej lekarzy i farmaceutów. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK i ESC).

dr n. med. Maciej Janiszewski

Adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej. Specjalista kardiolog zajmujący się inwazyjnym leczeniem choroby niedokrwiennej serca, pracujący na co dzień w Pracowni Hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Zainteresowania zawodowe to w głównej mierze kardiologia inwazyjna oraz prewencja i rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor licznych prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Autor i współautor podręczników medycznych wykorzystywanych zarówno przez studentów jak i lekarzy, farmaceutów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Za działalność dydaktyczną nagrodzony nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodami Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka

Specjalistka w dziedzinie chorób oczu. Chirurg okulista ze specjalizacją w operacjach jaskry, zaćmy, refrakcji i powiek. Wykładowca i pracownik naukowy Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kierunku optometria. Od niedawna doktorantka. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianych diagnostyki i leczenia chorób oczu. Wielokrotna koordynatorka badań klinicznych oraz warsztatów naukowych. Członkini m.in. komitetu konferencyjnego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, grupy ekspertów do spraw diagnozowania i leczenia chorób mitochondrialnych oraz American Society of Cataract and Refractive Surgery.

lek. med. Damian Warzecha

Doktorant w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizujący przewód doktorski w zakresie zaburzeń płodności i jakości życia pacjentek z endometriozą. Zainteresowania zawodowe skupiają się głównie na zagadnieniach związanych z perinatologią oraz diagnostyką i leczeniem niepłodności. W 2015 roku ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2017 roku przewodniczący sekcji specjalistycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (ENTOG Polska), zrzeszającą specjalizantów oraz młodych specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. Uczestnik zagranicznych kursów oraz programów stypendialnych w zakresie leczenia endometriozy m.in. w Tenon Hospital (Paryż, 2018 r.), Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD, Strasburg, 2019 r.).